Oor ons

Osieteddies in ‘n NEUTEDOP
 • Goed toegeruste klasse vir elke ouderdom kinders vanaf 3 jaar tot 5 jaar.
 • So speel-speel en deur middel van al 5 ons sintuie, vind leer plaas in ‘n liefdevolle en huishoudelike omgewing.
 • Goed opgeleide personeel met passie en jare se ondervinding.
 • Personeel opgelei in basiese noodhulp en brandgevaar.
 • Doelontwerpte, kleutervriendelike geboue en speelterrein wat gemonitor word deur kameras.
 • Speel elke dag van die week op ‘n ander buite terrein
 • Christelike beginsels wat toegepas word in die opvoeding van u kind.
 • Donderdae begin ons die dag met Kinderlof
 • Skoolfooie sluit weeklikse Playball, Stimulus Maksima, Music Moves en pottebakkerylesse in
 • Elke Vrydag is vol pret, poppekas, bak & brou, kosblikkiedag en kwartaallikse in- en uitstappies.
 • Spyskaart uitgewerk deur dieetkundige.
 • Deurlopende evaluering, vorderingsverslae en ouerafsprake.
 • Beperkte aansoeke.
 • Verskeie buiteaktiwiteite word aangebied in buite-speeltyd.
 • Jaarlikse funksies soos Ouma- en Oupadag, kleuteratletiek en konserte word aangebied
 • Die gebruik van D6 School Communicator waardeur al ons kommunikasie plaasvind.
Ons dagprogram

Preprimêre Onderwys is ‘n informele opvoedkundige aanvulling tot die ouerhuis, wat die selfstandigheid en volwassewording van die Kleuter as uitkoms het.

Deur interessante afwisseling van geleenthede by die skool leer die Kleuter al meer deur spel.  Ons dagprogram maak genoeg voorsiening vir goeie afwisseling tussen rus, roetine en kringtyd en verskillende hand-aktiwiteite tydens vryspel.

Met ons hoë standaard van aanbieding en beplanning poog ons personeel om altyd die dagprogram stimulerend en uitdagend te hou.  Uitnemende onderrig en die ontwikkeling van elke Kleuter is ons prioriteit.  Die eindresultaat is ‘n liggaamlike en geestelike ontwikkelde kind, wat baie beter toegerus is vir die eise van formele onderrig.

Die dagprogram is dus ontwerp om aan die kognitiewe, geestelike, fisiese en emosionele behoeftes van die jong kind te voldoen.

7:00 – 8:00:  Aankoms by klas & Vryspel binne

8:00 – 8:15   Opruim

8:15 – 8:40:  Gewyde opening, teenwoordigheid en omgewingsopvoeding

8:40 – 9:40:  Eerste Kring

9:40 – 10:00:  Vryspel (binne / buite)

10:00 - 10:30:  Toiletroetine & Verversingstyd

10:30 – 11:00:  Tweede kring

11:00 – 11:45:  Buitespel

11:45 – 12:00:  Opruim & Toiletroetine

 

12:00 – 12:30:  Storietyd / Luistervaardigheid & Rustyd en verdaag

 

12:45 – 13:15:  Naskool-maats geniet middagete

13:15 – 17:00:  Middagprogram

 

Assessering en evaluering

 • Kleuters word deurlopend geassesseer en evaluering.
 • ‘n Aanpassingsverslag, en 2 rapporte word uitgegee – ses weke in die nuwe jaar in; en dan aan die einde van die tweede en vierde kwartale

Laai ons volledige Dagprogram af

Kurrikulum
 • Daar word elke dag individueel met elke kind gewerk.
 • Die VLOA & die NELDS dokumente vorm die uitgangspunt van die program wat verder ondersteun word deur navorsing, kennis en ondervinding.
 • ‘n Jaarprogram met 40 weeklikse temas en toepaslike aanbiedings.
 • Kleure, vorms en persepsies word ook intensief in die leerprogram ingewerk
 • 'n Holistiese program waar kinders speel-speel leer.
 • Deurlopende assessering word gedoen.
 • ‘n Aanpassingsverslag, en 2 rapporte word uitgegee
 • Opvoedkundige in-en uitstappies wat tema-verwant is, word ten minste een maal per kwartaal aangebied.
Moets en moenies

Kleredrag

 • Die skool se “spogdrag” word op Vrydae gedra.  D.w.s. rooi en/of navy en/of wit.  Kleuters dra dus ‘n skoolhempie saam met ‘n denimbroekie (kort of lank – word deur die seisoen bepaal).  Dit is nie nodig om die res van die week “spogdrag” te dra nie.
 • Die kleuters dra die skool se spogdrag- T-hempie na funksies en uitstappies met ‘n bypassende denim.
 • Daar is  ‘n verskeidenheid kledingstukke beskikbaar, bestellings kan by die kantoor geplaas word.
 • Alle klerasie moet asseblief duidelik gemerk wees om sodoende die eienaar maklik op te spoor.
 • Ons daaglikse aktiwiteite sluit aktiewe spel in waartydens die kleuters kan vuil word. U kleuter moet gemaklik genoeg voel om hom / haarself te kan geniet sonder om bekommerd te wees oor hulle klere.
 • U kleuter moet klere aantrek wat hy / sy maklik vas of los kan maak.  ‘n Rits veroorsaak dat ‘n besoek aan die toilet nie gou genoeg kan geskied nie.  Onnodige glipse moet ons probeer uitskakel.
 • Ons verskaf voorskote vir elke kind om hulle klere te beskerm gedurende nat of morsige aktiwiteite. Selfs met die nodige voorsorg kan hul klere nat of vuil word. Om u kleuter ongemak en / of verleentheid te spaar verwag ons dat u ‘n ekstra stel skoon klere elke dag in sy / haar tassie saamstuur.
 • “Rokkies wil sy dra, maar almal kyk na haar!”  Indien u dogtertjie ‘n rompie of ‘n rokkie aantrek, wil ek u versoek om asseblief ‘n “skibroekie” of ‘n kortbroekie onderaan te trek.

Laai die Klerebestellingsvorm af

Verlore goedere

 • Daar is ‘n mandjie in elke klaskamer waarin u alle verlore goedere kan kom soek.
 • Indien u kleuter met enige iets anders by die huis opdaag,  wat nie sy / haar eiendom is nie,  versoek ons u vriendelik om dit terug te stuur skool toe.

Wat bring ek saam? (elke dag)

 • ‘n Tassie wat deeglik gemerk is, en ene wat u kleuter self oop en toe kan maak.
 • ‘n Ekstra stel klere wat gemerk is vir onvoorsiene glipsies.
 • ‘n Opgevoude plastieksakkie vir die nat klere.
 • 'n Botteltjie koeldrank of water (elke dag)
 • Slegs Vrydae – 'n kosblikkie

Wat bly by die huis

 • Speelgoed
 • 'n Kosblik (Maandag tot Donderdag)
 • Lekkergoed
 • Juwele,  deftige klere,  brille en selfone.
 • Skoene (tydens somer)
 • Kougom
 • Belde

Skoolbywoning

 • Skoolbywoning is nie die reg van die ouer nie.  Indien u, u kleuter moet kom haal vir enige rede moet reëlings asseblief vooraf met u kleuter se juffrou getref word.
 • Dit is so, dat ‘n kleuter soms om een of ander rede nie die skool bywoon nie – laat weet asseblief!

Speelgoed vanaf die Huis:

 • Die sentrum het voldoende ouderdomsgerigte speelgoed vir u kleuter.  Hierdie speelgoed is spesifiek uitgesoek om die kleuter te leer om mededeelsaam te wees,  te onderhandel,  te beplan en om aktiwiteite te inisieer.  Ons wil u dus vriendelik, dog dringend versoek, om nie u kleuter toe te laat om eie speelgoed vanaf die huis te bring nie, aangesien dit probleme skep met speelgoed wat breek of verlore raak.
 • Op baie spesiale geleenthede sal kleuters toegelaat word om ‘n speelding of voorwerp saam te bring om sy / haar maat en / of die onderwyseres te wys, met die verstandhouding dat dit weer dadelik huistoe geneem sal word.
 • Dit mag soms gebeur dat ‘n nuwe kleuter addisionele sekuriteit nodig het.  Sodanige situasies moet met die onderwyseres bespreek word, sodat die nodige reëlings getref kan word om iets van die huis saam te bring.
Sekuriteit
 • Ons maak gebruik van ‘n “Tag” stelsel vir toegangsbeheer.
 • Geen ouers en kinders mag deur die motorhek beweeg om in die skool in te kom nie.
 • Geen persoon anders as wat aangedui is op ‘n kind se inskrywingsvorm mag ‘n kind kom haal sonder ‘n skriftelike toestemming van die ouers. Bewys van ID moet op aanvraag verskaf word.
 • Ons noodplan is hersien volgens riglyne soos voorgeskryf deur die verskeie Departemente. 
 • Die personeel se noodhulp en vuurbestryding opleiding word gereeld hersien.
Gesondheidsbeleid

‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees

 • Beperk jou kind se suikerinname en bou aan sy/haar imuunstelsel.
 • Water drink word sterk aangemoedig op gereelde basis deur die dag.
 • Siek kleuters moet asb tuis bly, hulle herstel soveel vinniger.
 • Sodra een siek maatjie skooltoe gestuur word is die blootstelling daar dat hy/sy die ander maats sowel as sy juffrou aansteek.
 • Indien die kleuter koors of diaree ontwikkel het, moet hy/sy eers vir 12ure sonder enige tekens wees voordat hy/sy weer terugkom skool toe.
 • Volgens landswette mag geen medikasie by ‘n werkplek of skool toegedien word nie.
 • Toesighou is vir ons ‘n groot prioriteit en daardeur glo ons beperk ons ernstige beserings op ons speelgronde.
 • Indien daar beserings plaasvind is daar altyd ‘n personeellid wat die kleuter sal bystaan en versorg asook om die ouers in te lig van die besering.

Laai ons volledige Gesondheidsbeleid af

Kalender en tye
 • Die daaglikse onderrigtyd strek vanaf 08:00 tot en met 12:30.
 • Daar sal egter toesig tot en met 13:15 wees, vir ouers wat ander kleuters / kinders het wat u dan by die skool kom besorg en afhaal. Geen kleuter wat nie by die naskool inskakel, mag na 13:15 afgehaal word nie. Die kleuters wat by die naskoolsentrum inskakel verdaag dan na die betrokke lokaal.
 • Aan die einde van die kwartaal sluit die skool egter om 12:00.
 • Ure: Halfdag: 07:00 – 13:15

            Voldag:   07:00 – 17:15

Reëlings kan met die skoolhoof getref word indien u nou en dan voldagsorg vir u kleuter verlang, in welke geval ‘n addisionele fooi per middag betaal moet word.

 • Ouers moet asseblief daarop let dat ons opvoedkundige program stiptelik om 08:00 in aanvang neem.  Indien u kleuter dus laat by die skool aankom,  veroorsaak dit vir hom / haar,  sowel as vir die ander kleuters in die klas ‘n groot ontwrigting.  Reël dus asseblief u sake so dat u kind reeds voor agt (08:00) arriveer.
 • Ons program is eers om 12:30 afgehandel en daarom moet ons ‘n vriendelike beroep op ons ouers doen om u kleuters eers daarna te kom afhaal.  Moet asseblief nie tydens storietyd steur nie, dit onderbreek die kleuters se konsentrasie.
 • Osieteddies is naweke en publieke vakansiedae gesluit
 • Tydens openbare skoolvakansies volg Osieteddies ‘n vakansieprogram.
 • Osieteddies is gesluit vir ‘n week in die Junie/Julie vakansie, datums sal jaarliks deurgegee word.

Kwartale

2019

Open

Sluit

Eerste

07 Januarie (opvoeders)
09 Januarie (leerders)

15 Maart

Tweede

02 April

14 Junie

Sentrum gesluit:  1 tot 5 Julie 2019

Derde

09 Julie

20 September

Vierde

01 Oktober

04 Desember (leerders)
06 Desember (opvoeders)

Laai ons volledige Kalender af

Spyskaart
 • Die Sentrum verskaf oggend en middagversnaperinge en ook ‘n middagete.
 • Verversings: 10h00.  Mamma hoef nie ‘n kosblikkie te pak nie.
 • Middagete vanaf 12h30.
 • Verversings: 15h00 (naskoolmaats)
 • Hierdie etenstye vorm deel van die kurrikulum en word as ‘n waardevolle groepsondervinding beskou.  Ons moedig die kleuters aan om goeie maniere aan tafel te hê, vrylik te gesels, hulself te bedien en om hul eetgerei reg te gebruik volgens hulle ontwikkelingstadium.
 • ‘n Weeklikse spyskaart verskyn op die kennisgewingbord,  in die kombuis,  in die hoof se kantoor en ook in elke klaskamer.  Gaan dit gerus gereeld na.  Indien u kleuter enige allergiese reaksies vir sekere kosse het, of onderworpe is aan kulturele of godsdienstige beperkings, sal ons dit waardeer indien u ons daaromtrent sal inlig.  Waar moontlik sal ons poog om ons spyskaart sò saam te stel om dit te akkommodeer.  In sekere gevalle mag ouers en voogde versoek word om ‘n aanvaarbare alternatief te verskaf.
 • Skoon vars drinkwater is altyd beskikbaar.
 • Indien `n kind allergies is, moet Osieteddies daarvan verwittig word.
 • Geen lekkergoed of voedsel mag van die huis af gebring word nie.
 • Vrydag is kosblikkie-dag by Osieteddies.

Laai die Spyskaarte af

Naskool & vakansiesorg

Ure​

Gedurende skoolkwartale:

Ons bied toesig vanaf 12:45 tot en met 17:15.  Wees asseblief konsidererend teenoor die toesighouers.  Die sentrum sluit om 17:15 elke dag.  In ‘n noodgeval, moet u die sentrum skakel om reelings te tref.

Die program, sien soos volg daarna uit:

12:45 – 13:15

Middagete

13:00 – 14:45

Rustyd

14:45 – 17:15

Middagversnapping:  Broodjie, vruggie en koeldrank

Middagprogram

Rustyd, buitespel, stories en opvoedkundige speelgoed

Geen kleuter mag die skoolperseel betree of verlaat indien hy/sy nie deur ‘n volwasse persoon vergesel is nie.

Elke naskoolkleuter MOET uitgeteken word.  U moet persoonlik u kleuter uitteken.  Indien ‘n vriendin, ouma of tannie u kleuter kom afhaal, moet u reëlings met die klasjuffrou / administratiewe klerk tref, sodat sy op haar beurt, dit weer aan die nasorgtoesighouers kan oordra!  Ons gaan geen kleuter afgee, as die reëlings nie deurgegee is nie!

Skoolvakansies

 • Die sentrum is toe op Publieke Vakansiedae.
 • Die sentrum is die laaste week van die Junie/Julie vakansie toe.  Tref asseblief vroegtydig reëlings.
 • ‘n Lui-lekker program word vir die vakansies deur die toesighouers uitwerk.

Etes

Die Sentrum verskaf ‘n warm / gekookte middagete.  Ons moedig die kleuters aan om goeie maniere aan tafel te hê, vrylik te gesels,  hulself te bedien en om hul eetgerei reg te gebruik volgens hulle ontwikkelingstadium.

Indien u kleuter enige allergiese reaksies vir sekere kosse het, of onderworpe is aan kulturele of godsdienstige beperkings, sal ons dit waardeer indien u ons daaromtrent sal inlig.  Waar moontlik sal ons poog om ons spyskaart sò saam te stel om dit te akkommodeer.  In sekere gevalle mag ouers en voogde versoek word om ‘n aanvaarbare alternatief te verskaf.

Tydens skoolvakansies:

 • Die spyskaart word tydens die vakansie aangepas, maar steeds geniet die kleuters voedsame etes.  Spyskaarte sal net voor die vakansies huis toe gestuur word.
 • Ontbyt word ook tydens vakansies bedien.

Finansies

 • Naskoolgelde is, soos skoolfooie, streng vooruitbetaalbaar, maar oor 12 maande.
 • Fooie is betaalbaar ongeag van publieke vakansies en tye waarin die skool gesluit is.
 • Die maandelikse fooi is ook betaalbaar ongeag van siekte en gesinsvakansies.
 • Bywoning van die Naskoolfasiliteite is ‘n voorreg, en nie ‘n reg nie.  Dus, kan geen kind se fooie agterstallig raak nie.  Inkomstes dek uitgawes wat onmiddelik betaalbaar is!
 • Enige betaling vir die huidige maand wat nie voor die 15de van daardie maand ontvang is nie, sal lei tot onmiddellike kansellasie van diens.  Na die verstek van ‘n verdere 15 dae sal die rekening oorhandig word vir invordering indien die rekening nie ten volle vereffen is nie.
 • Ouers / voogde sal verantwoordelik gehou word vir die rekening tot en met die ontvangs van ‘n geskrewe kennisgewing vir kansellasie van ooreenkoms.
 • Alle uitstaande fooie is onderhewig aan invorderingskommissie wat prokureurs / kliënt fooie en opsporingsfooie insluit (indien van toepassing).  Hierdie fooi is betaalbaar deur die kliënt en is nie terugbetaalbaar nie.

Af/oplaai van ‘n kleuter

‘n Volwasse persoon moet u kleuter vergesel tot op die perseel in die oggende en weer vanaf die perseel in die middae.

Stel asseblief die sentrum skriftelik in kennis indien u kleuter afgehaal gaan word deur ‘n persoon wat nie op die inskrywingsvorm aangedui is nie.  Voorsien die persoon se volle name, van en identiteitsnommer in die skriftelike kennisgewing.  Die persoon sal nie toegelaat word om u kleuter van die perseel te verwyder indien wettiglike identifikasie nie getoon kan word nie.

Alhoewel ons verstaan dat insidente soms kan voorkom wat veroorsaak dat u nie betyds kan wees om u kleuter af te haal by die skool nie, sal daar van u verwag word ‘n boete van R50 vir elke 15 minute of ‘n gedeelte daarvan te betaal.  In so geval sal die persoon aan diens u aankomstyd in die laat-kom-boek aanteken en daar sal van u verwag word om die inskrywing te verifieer en daarby te teken.

Maak asseblief alle hekke agter u toe, al beplan u om net vir ‘n minuut by die skool te wees.  Dit is in belang van almal se veiligheid.  Wanneer u die perseel verlaat sorg ook dat die hek behoorlik toe is.

Hierdie maatreël is vir die veiligheid van u eie kind en moet gevolg word!

Onthou om die skool so gou moontlik in kennis te stel indien u kleuter vir die dag nie by die skool gaan wees nie.

Ongelukkig kan Laerskool Pietersburg-Oos Leerders NIE vir u in die middae op ons perseel wag nie.  U kan hulle by die wagboom afhaal.

Kansellering van Ooreenkoms

Indien u kind die skool verlaat, word een kalendermaand geskrewe kennis van u verlang, andersins sal u vir ‘n volle maand se fooie aanspreeklik gehou word.  Indien u kind die skool aan die einde van die jaar verlaat, word Desember maand as kennis maand gesien en mag u nie die begin van November kennis gee om Desember se fooie te ontduik nie.

Laai die Naskool aansoekvorm af