Ons Personeel & ons Klassies

Ons onderwyseresse is professioneel opgelei en neem die voortou in die skolastiese komponent van onderrig.  Die skool volg ook 'n mentor-beleid waar jonger, gekwalifiseerde onderwyseresse voortdurende indiensopleiding ontvang van meer ervare personeel. 

Elke juffrou skep ‘n stimulerende, veilige atmosfeer in die klaskamer waar die kleuter kan leer, gelukkig wees en met selfvertroue kan optree.  Sy bly deurlopend in kontak met ons ouers en stel hulle in kennis van die kleuter se sterk punte en waar nodig voorstelle aan die hand doen om ook die swak punte te verbeter.  Elke juffrou beplan deeglik aan die aktiwiteite om voorsiening te maak vir die individuele vermoëns en belangstellings van die kleuters.  Ons moedig logiese denke sowel as redeneringsvaardighede en kreatiwiteit aan.  Ons probeer op hoogte bly van alle vernuwing t.o.v kleuteronderwys en skakel doelgerig met die Graad R onderwyseresse ten einde aanpassing te vergemaklik.

Kantoor

Me Linda Kruger
Ons Hoof
Me Amanda van der Merwe
Administratiewe Klerk

Klassies

Speelbere

Almal is 2 jaar oud, en word deur die loop van die jaar 3 jaar oud.

Speelbere

Juffrou Elbé Maritz
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Speelbere

Juffrou Sharon-Lee du Plessis
Klasassistent (B Ed PUK)

Teddies

Almal is 3 jaar oud, en word deur die loop van die jaar 4 jaar oud

Safaribere

Juffrou Heleen Pieterse
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Kampbere

Juffrou Karina van Heerden
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Plaasbere

Juffrou Louise Snyman
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Bere

Almal is 4 jaar oud, en word deur die loop van die jaar 5 jaar oud

Tuinbere

Juffrou Jané Smit
Klasjuffrou, besig het haar finale B.Ed jaar aan PUK

Vakansiebere

Juffrou Ariëte Haasbroek
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Sirkusbere

Juffrou Yolandi Engelbrecht
Gekwalifiseerde juffrou met noodhulp opleiding.

Bere Assistent

Juffrou Vanessa
Assistent

Assistente

Osieteddies assistente