• Teddies
  • Uitstappie
  • Kinders
  • Werkers
  • Oupa en Ouma

Dagprogram

Preprimêre Onderwys is ‘n informele opvoedkundige aanvulling tot die ouerhuis, wat die selfstandigheid en volwassewording van die Kleuter as uitkoms…

Lees meer...

Ons Personeel en die klassies

Die professioneel opgeleide onderwyseres sal die voortou neem in die skolastiese komponent van onderrig. Sy skep ‘n stimulerende, veilige atmosfeer…

Lees meer...

Gesondheid

Ons poog om die kleuters en volwassenes by die Sentrum so gesond en veilig as moontlik te hou. Om dit…

Lees meer...